Skip to content

Norwegian Mountain Salmon

OM OSS

NMS har gjennom flere år utviklet et konsept for landbasert gjennomstrømmingsanlegg i fjellhaller som vil gi produksjonseffektivitet og en fiskehelse som er helt optimal. I tillegg vil slike anlegg under bakken minimere det visuelle fotavtrykket og bevarer den vakre kystlinjen vi har i Norge.

Samtidig med planlegging og utvikling av konseptet, vurderer NMS ulike steder for etablering av flere oppdrettsanlegg langs kysten i Norge. Utsira er virkelig en ideell geografisk lokasjon for et slikt anlegg. Utsira kommune og NMS har hatt dialog i ett års tid, og kommunen er veldig positiv. Samarbeidet med planprosessen og regulering er konstruktivt.