Skip to content

PROSJEKT UTSIRA

Combined ShapeCreated with Sketch.

optimale naturgitte forhold
for lakseoppdrett

Utsira er en øy lokalisert en times seiltur vestover i frisk sjø fra Haugesund. Her tilfører golfstrømmen uendelig med nærings- og oksygenrikt vann til øyen. Dette vannet er svært gunstig for oppdrett av laks, noe som fjerner behovet for behandling av vannet som skal pumpes inn i anlegget. I tillegg er det ingen lakseoppdrettsanlegg sør fra øyen, noe som gjør det umulig å bringe smitte fra andre lakseoppdrettsanlegg inn i anlegget.

I Kvalvikvågen på Utsira har Norwegian Mountain Salmon leie og opsjonsavtaler for de eiendommene det ferdige anlegget vil berøre. Dette anlegget skal produsere 26 000 tonn laks årlig.

 


Perfekt Temperatur for Lakseoppdrett

Gode forutsetninger for rask vekst mot riktig slaktestørrelse

Redusert fare for sykdommer

Sår på fisken gror raskt

Utforming som bevarer norskekysten

Norskekysten er særdeles spektakulær. Derfor mener vi den bør vernes i størst mulig grad. Ved hjelp av å bygge hybrid-anlegg i fjellhaller, forblir norskekysten uberørt samtidig som våre gode naturgitte forhold for lakseoppdrett utnyttes.