Skip to content

GJENNOMSTRØMNINGS-ANLEGG I FJELLHALLER

Combined ShapeCreated with Sketch.

Kjent teknologi
banebrytende anvendelse

Selv om selve teknologien som vil benyttes i fjellhallene er kjent – vil anlegget være banebrytende og enestående i sitt slag. Anlegget lokalisert på Utsira vil være vårt første av det vi håper og tror blir en rekke oppdrettsanlegg langs kysten i Norge. Utsira vil være anlegget hvor vi utvikler kompetanse og bygger et fagmiljø nødvendig for den videre utbredelsen av NMS-konseptet.

Ukompliserte tekniske
komponenter

Gjennomstrømningsteknologi gir et lavere energiforbruk, og et mindre behov for avanserte tekniske komponenter. Dette vil sikre optimal driftssikkerhet.

Gode naturgitte
forhold

De naturgitte forholdene langs kysten i Norge, spesielt ved Utsira, gir optimale leveforhold for laksen. Dette gir laksen gode muligheter for å leve et sunt liv, med rask tilvekst.

Vanninntak
under lusebeltet

Som følge av at vanninntaket vil være plassert 50 meter under havoverflaten, vil vannet som skal inn i anlegget være riktig temperert og fritt for lakselus.

Ingen risiko for
H2S forgiftning

De største risikoene resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg) står overfor unngås ettersom vi bruker gjennomtrømningsteknologi. Det samlede energiforbruket er dermed også vesentlig lavere.

Stor avstand til
andre fiskeoppdrett

NMS sine anlegg plasseres på lokasjoner hvor andre sjøbaserte anlegg ikke kan plasseres grunnet naturgitte forhold. Dette sammen med dypt vanninntak og rensing av innvann gjør at det er minimale sjanser for å bringe smitte inn i anlegget.

Et av Norges fremtidige største Landbaserte Lakseoppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegg av denne typen kan bygges på områder der tradisjonelle oppdrettsanlegg ikke kan være. På Utsira, og mange steder langs Norges kyst er det for værhardt til at man kan benytte tradisjonelle oppdrettsanlegg. Heller ikke kostbare offshore-merder kan benyttes ved Utsira ettersom strømmingshastigheten er for høy til at laksen kan oppholde seg der i lengre tid.