Skip to content

PROSJEKT SANDVE

Combined ShapeCreated with Sketch.

oPTIMALE NATURGITTE FORHOLD
FOR LAKSEOPPDRETT

Sandve er lokalisert på Karmøy i Rogaland Fylkeskommune. Her tilfører golfstrømmen uendelig med nærings- og oksygenrikt vann. Dette vannet er svært gunstig for oppdrett av laks, noe som fjerner behovet for behandling av vannet som skal pumpes inn i anlegget.

Eiendommen Norwegian Mountain Salmon har leie- og opsjonsavtale på har muligheter for en stor utbygging. Det vil på denne lokasjonen derfor bli en produksjon på 40 000 tonn laks.

Utforming som bevarer norskekysten

 Norskekysten er særdeles spektakulær. Derfor mener vi den bør vernes i størst mulig grad. Ved hjelp av å bygge anlegget i fjellhaller, forblir norskekysten uberørt samtidig som våre gode naturgitte forhold for lakseoppdrett utnyttes.